Standardutveckling · SIS/TK 002

SIS/SEK Storheter och enheter

Storheter och enheter utgör grunden för det moderna samhället. Ett välfungerande måttsystem klargör hur en enhet eller storlek ska tolkas. Detta underlättar handel mellan länder och bidrar till att skapa gemensamma kommunikationsspråk inom olika områden i samhället, vilket främjar utveckling och innovation.

Standardisering inom detta område syftar till att öka kommunikationen och gemenskapen inom olika branscher så att det finns en tydlighet i vad definitioner står för, vad bokstavssymboler innebär och hur figurer ska tolkas.

Hur mått tolkas och vilka mått som används förändras genom åren i takt med nya innovationer och upptäckter. Det var under franska revolutionen som måttet för hur lång en meter är togs fram, då definierades en meter som en tiomiljondel av meridianen från Nordpolen via Paris till ekvatorn. Just hur man mäter en meter har förändrats, men visste du att man i Paris fortfarande förvarar ett Arkivskilogram från 1883 bestående av 90% platina och 10% iridium?

SIS/SEK TK 002 Storheter och enheter är en gemensam kommitté mellan SIS och SEK, Svensk Elstandard. SIS och SEK arbetar gemensamt för att bevaka ISO/TC 12 – Quantities and Units och dess systerkommitté med samma titel inom IEC, International Electrotechnical Commission IEC/TC 25.

Sverige ansvarar för sekretariatet för ISO/TC 12 och utgör en viktig del ibland annat revideringen av 80000-serien och dess 11 delar.

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Utgivet 19 standarder
Deltagare 11 företag och organisationer
Epiroc Rock Drills AB, Örebro
Kungliga Tekniska Högskolan ICT, Kista
Kurt Samuelsson,
PhotonicSweden, Kista
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Schneider Electric Sverige AB, Solna
SEK Svensk Elstandard, Kista
Skolan f teknikvetenskap SCI Inst f tillämpad fysik, Stockholm
Stockholms universitet, Stockholm
Styrelsen för ackred. & teknisk kontroll, Borås
Västra Götalandsregionen, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 3 internationella kommittéer
ISO/TC 12, Quantities and units
ISO/TC 12/WG 21, Quantities and units - General
Sectors, Sectors
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Terminologi och dokumentation (01) Storheter och enheter (01.060)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kurser i standardutveckling

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling.

För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Sven Radhe
Projektledare
sven.radhe@sis.se

Anette Lindor Norén
Projektkoordinator
anette.noren@sis.se

Torgny Carlsson
Ordförande
PhotonicSweden