Standardutveckling · SIS/TK 002

SIS/SEK Storheter och enheter

Storheter och enheter utgör grunden för det moderna samhället. Ett välfungerande måttsystem klargör hur en enhet eller storlek ska tolkas. Detta underlättar handel mellan länder och bidrar till att skapa gemensamma kommunikationsspråk inom olika områden i samhället, vilket främjar utveckling och innovation.

Standardisering inom detta område syftar till att öka kommunikationen och gemenskapen inom olika branscher så att det finns en tydlighet i vad definitioner står för, vad bokstavssymboler innebär och hur figurer ska tolkas.

Hur mått tolkas och vilka mått som används förändras genom åren i takt med nya innovationer och upptäckter. Det var under franska revolutionen som måttet för hur lång en meter är togs fram, då definierades en meter som en tiomiljondel av meridianen från Nordpoolen via Paris till ekvatorn. Just hur man mäter en meter har förändrats, men visste du att man i Paris fortfarande förvarar ett Arkivskilogram från 1883 bestående av 90% platina och 10% iridium?

SIS/SEK TK 002 Storheter och enheter är en gemensam kommitté mellan SIS och SEK, Svensk Elstandard. SIS och SEK arbetar gemensamt för att bevaka ISO/TC 12 – Quantities and Units och dess systerkommitté med samma titel inom IEC, International Electrotechnical Commission IEC/TC 25.

Sverige ansvarar för sekretariatet för ISO/TC 12 och utgör en viktig del ibland annat revideringen av 80000-serien och dess 11 delar.

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Arbetar nu med 35 standarder
ISO 80000-1, Storheter och enheter - Del 1: Allmänt
, Guide to the expression of uncertainty in measurement — Developing and using measurement models
IEC 80000-6, Storheter och enheter - Del 6: Elektromagnetism
ISO/IEC 60050-171, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL VOCABULARY - Part 171 - Digital technology - Fundamental concepts
EN ISO 80000-8, Storheter och enheter - Del 8: Akustik
EN ISO 80000-3, Storheter och enheter - Del 3: Rum och tid
ISO 80000-8, Storheter och enheter - Del 8: Akustik
EN ISO 80000-1, Storheter och enheter - Del 1: Allmänt
EN ISO 80000-11, Storheter och enheter - Del 11: Karakteristiska tal
EN ISO 80000-9, Storheter och enheter - Del 9: Fysikalisk kemi och molekylfysik
EN ISO 80000-4, Storheter och enheter - Del 4: Mekanik
ISO 80000-2, Storheter och enheter - Del 2: Matematik
EN ISO 80000-10, Storheter och enheter - Del 10: Atom- och kärnfysik
EN ISO 80000-2, Storheter och enheter - Part 2: Matematik
ISO 80000-10, Storheter och enheter - Del 10: Atom- och kärnfysik
ISO 80000-4, Storheter och enheter - Del 4: Mekanik
ISO 80000-7, Storheter och enheter - Del 7: Ljus
EN ISO 80000-5, Storheter och enheter - Del 5: Termodynamik
ISO 80000-11, Storheter och enheter - Del 11: Karakteristiska tal
ISO 80000-3, Storheter och enheter - Del 3: Rum och tid
ISO 80000-5, Storheter och enheter - Del 5: Termodynamik
ISO 80000-12, Storheter och enheter - Del 12: Kondenserade materiens fysik
EN ISO 80000-12, Storheter och enheter - Del 12: Kondenserade materiens fysik (ISO/DIS 80000-12:2015)
ISO 80000-9, Storheter och enheter - Del 9: Fysikalisk kemi och molekylfysik
ISO 80003-17, Storheter och enheter -
ISO 80003-16, Storheter och enheter -
ISO 80003-15, Storheter och enheter -
IEC 60027-3, Storheter och enheter i elektrotekniken - Del 3: Logaritmiska och relaterade storheter samt deras enheter
ISO 80003-3, Storheter och enheter -
ISO 80003-2, Storheter och enheter -
ISO 80003-4, Storheter och enheter -
IEC 80003-13, Holosphere to Biosphere secure data acquisition and telecommunication protocols
IEC 60027-2, Storheter och enheter i elektrotekniken - Del 2: Telekommunikation och elektronik
ISO/IEC 80003-8, Physiological quantities and their units - Part 8: Chemo-pharmacology
ISO/IEC 80003-7, Physiological quantities and their units - Part 7: Physico-pharmacology
Visa fler Visa färre
Utgivet 17 standarder
Deltagare 10 företag och organisationer
Epiroc Rock Drills AB, Örebro
Kungliga Tekniska Högskolan, ICT, Kista
Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm
Nationalkommittén För Kemi, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Schneider Electric Sverige AB, Solna
SEK Svensk Elstandard, Kista
Styrelsen för ackreditering & teknisk kontroll, Borås
UHR Universitets- och högskolerådet, Stockholm
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 3 internationella kommittéer
ISO/TC 12, Quantities and units
ISO/TC 12/WG 19, Revision ISO 80000, all parts
IEC/TC 25, Quantites and units
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Terminologi och dokumentation Storheter och enheter


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

www.sis.se/NTC

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Sven Radhe

Sven Radhe
Projektledare
08-55552112
sven.radhe@sis.se

Maria Andersson

Maria Andersson
Projektassistent
08-55552175
maria.andersson@sis.se