Standardutveckling · SIS/TK 002

SIS/SEK Storheter och enheter

Storheter och enheter utgör grunden för det moderna samhället. Ett välfungerande måttsystem klargör hur en enhet eller storlek ska tolkas. Detta underlättar handel mellan länder och bidrar till att skapa gemensamma kommunikationsspråk inom olika områden i samhället, vilket främjar utveckling och innovation.

Standardisering inom detta område syftar till att öka kommunikationen och gemenskapen inom olika branscher så att det finns en tydlighet i vad definitioner står för, vad bokstavssymboler innebär och hur figurer ska tolkas.

Hur mått tolkas och vilka mått som används förändras genom åren i takt med nya innovationer och upptäckter. Det var under franska revolutionen som måttet för hur lång en meter är togs fram, då definierades en meter som en tiomiljondel av meridianen från Nordpolen via Paris till ekvatorn. Just hur man mäter en meter har förändrats, men visste du att man i Paris fortfarande förvarar ett Arkivskilogram från 1883 bestående av 90% platina och 10% iridium?

SIS/SEK TK 002 Storheter och enheter är en gemensam kommitté mellan SIS och SEK, Svensk Elstandard. SIS och SEK arbetar gemensamt för att bevaka ISO/TC 12 – Quantities and Units och dess systerkommitté med samma titel inom IEC, International Electrotechnical Commission IEC/TC 25.

Sverige ansvarar för sekretariatet för ISO/TC 12 och utgör en viktig del ibland annat revideringen av 80000-serien och dess 11 delar.

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Arbetar nu med 22 standarder
ISO/IEC 80003-7, Physiological quantities and their units - Part 7: Physico-pharmacology
ISO/IEC 80003-8, Physiological quantities and their units - Part 8: Chemo-pharmacology
IEC 60027-2, Storheter och enheter i elektrotekniken - Del 2: Telekommunikation och elektronik
IEC 80003-13, Holosphere to Biosphere secure data acquisition and telecommunication protocols
ISO 80003-4, Storheter och enheter -
ISO 80003-2, Storheter och enheter -
ISO 80003-3, Storheter och enheter -
IEC 60027-3, Storheter och enheter i elektrotekniken - Del 3: Logaritmiska och relaterade storheter samt deras enheter
ISO 80003-15, Storheter och enheter -
ISO 80003-16, Storheter och enheter -
ISO 80003-17, Storheter och enheter -
EN ISO 80000-11, Storheter och enheter - Del 11: Karakteristiska tal
EN ISO 80000-3, Storheter och enheter - Del 3: Rum och tid
ISO/IEC 60050-171, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL VOCABULARY - Part 171 - Digital technology - Fundamental concepts
IEC 80000-6, Storheter och enheter - Del 6: Elektromagnetism
, Guide to the expression of uncertainty in measurement — Developing and using measurement models
ISO 80000-1, Storheter och enheter - Del 1: Allmänt
IEC 80000-1, Storheter och enheter - Del 1: Allmänt
ISO/IEC 80000-6, Storheter och enheter - Del 6: Elektromagnetism
IEC 80000-17, Storheter och enheter - Del 17:
IEC 80000-15, Storheter och enheter - Del 15:
EN ISO 80000-1, Storheter och enheter - Del 1: Allmänt
Visa fler Visa färre
Utgivet 18 standarder
Deltagare 12 företag och organisationer
,
Epiroc Rock Drills AB, ÖREBRO
Kungliga Tekniska Högskolan ICT, Kista
RISE AB, Borås
Schneider Electric Sverige AB, Solna
SEK Svensk Elstandard, KISTA
Skolan f teknikvetenskap SCI Inst f tillämpad fysik, STOCKHOLM
Stockholms universitet, Stockholm
Styrelsen för ackreditering & teknisk kontroll Swedac, BORÅS
Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, STOCKHOLM
Volvo Technology AB, Göteborg
Västra Götalandsregionen, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 1 internationella kommittéer
ISO/TC 12, Quantities and units
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Terminologi och dokumentation (01) Storheter och enheter (01.060)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

www.sis.se/NTC

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Sven Radhe
Projektledare
sven.radhe@sis.se

Maria Andersson
Projektassistent
maria.andersson@sis.se