Standard Svensk standard · SS-EN ISO 80000-8:2020

Storheter och enheter - Del 8: Akustik (ISO 80000-8:2020)

Status: Gällande

Omfattning
This document gives names, symbols, definitions and units for quantities of acoustics. Where appropriate, conversion factors are also given.

Ämnesområden

Storheter och enheter (01.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS/SEK Storheter och enheter, SIS/TK 002

Internationell titel: Quantities and units - Part 8: Acoustics (ISO 80000-8:2020)

Artikelnummer: STD-80020895

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-03-26

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 80000-8:2007