Standard Svensk standard · SS-EN 60027-4

Storheter och enheter i elektrotekniken - Del 4: Roterande elektriska maskiner

Status: Gällande

Ämnesområden

Storheter och enheter (01.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Letter symbols to be used in electrical technology - Part 4: Rotating electric machines

Artikelnummer: STD-3334527

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-01-26

Antal sidor: 23