Standard Svensk standard · SS 14121

Vektorstorheter - Terminologi och grafisk representation

Status: Gällande

Ämnesområden

Storheter och enheter (01.060)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS/SEK Storheter och enheter, SIS/TK 002

Internationell titel: Vector quantities - Terminology and graphic representation

Artikelnummer: STD-5494

Utgåva: 1

Fastställd: 1983-11-15

Antal sidor: 8