Standard Svensk standard · SS-EN 60027-7

Storheter och enheter i elektrotekniken - Del 7: Generering, överföring och distribution

Status: Gällande

Ämnesområden

Storheter och enheter (01.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Letter symbols to be used in electrical technology - Part 7: Power generation, transmission and distribution

Artikelnummer: STD-3334729

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-06-08

Antal sidor: 31