Standard Svensk standard · SS 14201

Statistik - Terminologi och beteckningar

Status: Gällande

Ämnesområden

Naturvetenskap och tillämpad vetenskap (Ordlistor) (01.040.07) Storheter och enheter (01.060) Matematik (07.020)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Kvalitetsledning, SIS/TK 304

Internationell titel: Statistics - Vocabulary and symbols

Artikelnummer: STD-5497

Utgåva: 2

Fastställd: 1980-07-01

Antal sidor: 32