Standard Svensk standard · SS-EN ISO 80000-9:2019

Storheter och enheter - Del 9: Fysikalisk kemi och molekylfysik (ISO 80000-9:2019)

Status: Gällande

Omfattning
This document gives names, symbols, definitions and units for quantities of physical chemistry and molecular physics. Where appropriate, conversion factors are also given.

Ämnesområden

Storheter och enheter (01.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS/SEK Storheter och enheter, SIS/TK 002

Internationell titel: Quantities and units - Part 9: Physical chemistry and molecular physics (ISO 80000-9:2019)

Artikelnummer: STD-80017565

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-10-15

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 80000-9:2013