Standard Svensk standard · SS-EN ISO 80000-12:2019

Storheter och enheter - Del 12: Kondenserade materiens fysik (ISO/DIS 80000-12:2019)

Status: Gällande

Omfattning
This document gives names, symbols, definitions and units for quantities of condensed matter physics. Where appropriate, conversion factors are also given.

Ämnesområden

Storheter och enheter (01.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS/SEK Storheter och enheter, SIS/TK 002

Internationell titel: Quantities and units - Part 12: Condensed matter physics (ISO 80000-12:2019)

Artikelnummer: STD-80017561

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-10-15

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 80000-12:2013