Standard Svensk standard · SS 14141

Avrundningsregler

Status: Gällande

Ämnesområden

Storheter och enheter (01.060)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS/SEK Storheter och enheter, SIS/TK 002

Internationell titel: Rounding rules

Artikelnummer: STD-5495

Utgåva: 2

Fastställd: 1982-05-20

Antal sidor: 2