Standard Svensk standard · SS 16122

Storheter och enheter - Specialbeteckningar för SI-enheter och andra enheter i system med begränsadteckenuppsättning

Status: Gällande

Ämnesområden

Storheter och enheter (01.060)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS/SEK Storheter och enheter, SIS/TK 002

Internationell titel: Quantities and units - Representation of SI and other units in systems with limited character sets

Artikelnummer: STD-5509

Utgåva: 2

Fastställd: 1985-02-15

Antal sidor: 8