Standard Svensk standard · SS-EN ISO 80000-10:2019

Storheter och enheter - Del 10: Atom- och kärnfysik (ISO 80000-10:2019)

Status: Gällande

Omfattning
This document gives names, symbols, definitions and units for quantities used in atomic and nuclear physics. Where appropriate, conversion factors are also given.

Ämnesområden

Storheter och enheter (01.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS/SEK Storheter och enheter, SIS/TK 002

Internationell titel: Quantities and units - Part 10: Atomic and nuclear physics (ISO 80000-10:2019)

Artikelnummer: STD-80017560

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-10-15

Antal sidor: 60

Ersätter: SS-EN ISO 80000-10:2013