Standard Svensk standard · SS 14400

Tekniska talserier - Renardtal och renardserier - Grundläggande principer och tabeller

Status: Gällande

Ämnesområden

Storheter och enheter (01.060)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS/SEK Storheter och enheter, SIS/TK 002

Internationell titel: Preferred numbers and series of preferred numbers- General principles and tables

Artikelnummer: STD-5504

Utgåva: 1

Fastställd: 1983-05-20

Antal sidor: 10