Standard Svensk standard · SS-EN ISO 80000-5:2019

Storheter och enheter - Del 5: Termodynamik (ISO 80000-5:2019)

Status: Gällande

Omfattning
This document gives names, symbols, definitions and units for quantities of thermodynamics. Where appropriate, conversion factors are also given.

Ämnesområden

Storheter och enheter (01.060) Allmänt Termodynamik (17.200.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS/SEK Storheter och enheter, SIS/TK 002

Internationell titel: Quantities and units - Part 5: Thermodynamics (ISO 80000-5:2019)

Artikelnummer: STD-80017564

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-10-15

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN ISO 80000-5:2013