Standard Svensk standard · SS-EN ISO 80000-5:2013

Storheter och enheter - Del 5: Termodynamik (ISO 80000-5:2007)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 80000-5:2019

Omfattning
ISO 80000-5:2007 gives names, symbols and definitions for quantities and units of thermodynamics. Where appropriate, conversion factors are also given.

Ämnesområden

Storheter och enheter


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS/SEK Storheter och enheter, SIS/TK 002

Internationell titel: Quantities and units - Part 5: Thermodynamics (ISO 80000-5:2007)

Artikelnummer: STD-89630

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-04-08

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-ISO 80000-5:2008

Ersätts av: SS-EN ISO 80000-5:2019