Standard Svensk standard · SS 16250

Storheter och enheter - Datalagring och dataöverföring

Status: Gällande

Ämnesområden

Storheter och enheter (01.060) Informationsteknik Allmänt (35.020) Dokumenthantering (37.080)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS/SEK Storheter och enheter, SIS/TK 002

Internationell titel: Quantities and units - Data storage and data transmission

Artikelnummer: STD-5519

Utgåva: 1

Fastställd: 1984-05-20

Antal sidor: 4