Standard Svensk standard · SS-ISO 19127:2019

Geografisk information - Geodetiskt register (ISO 19127:2019, IDT)

Status: Gällande

Teknisk specifikation som beskriver register över geodetiska koder och parametrar. Den baseras på registerstandarden SS-EN ISO 19135-1 och referenssystemsstandarden SS-EN ISO 19111. Uppgifter från dessa standarder kompletterade med ytterligare uppgifter specificeras för olika typer av referenssystem.
Den tekniska specifikationen vänder sig till konstruktörer av denna typ av register.

Läs beskrivningen i ISO/TC 211 Standards Guide

Läs mer om: Producera geodata - genom att samla in, bearbeta, koda och lagra dem

Omfattning
This document defines the management and operations of the ISO geodetic register and identifies
the data elements, in accordance with ISO 19111:2007 and the core schema within ISO 19135-1:2015,
required within the geodetic register.

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi (07.040) Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Geodetic register (ISO 19127:2019, IDT)

Artikelnummer: STD-80010181

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-02-22

Antal sidor: 56

Ersätter: SIS-ISO/TS 19127:2006