Standardutveckling · SIS/TK 323

Geodata

Geodata, eller geografisk information, är information som behandlar företeelser som har en koppling till ett läge på jordytan. Informationen innehåller referenser till platser och områden som i sin tur är beskrivna med koordinater och geometriska former. Geodata kan visas som kartor men också användas på många andra sätt.

Världsstandarden ISO 19100 används för geodata. Den utgör grunden för det tekniska ramverk för geodata som används i Sverige.

SIS/TK 323 Geodata är knutpunkten för SIS olika kommittéer med geodatanknytning. Syftet är att att samordna behov av standardisering på geodataområdet. Kommittén tar även fram olika tekniska rapporter som stödjer utvecklingen av en nationell infrastruktur för geodata. Kommitténs uppgift är också att påverka utvecklingen av ISO 19100-standarden och att stödja svensk användning.

Mer information om kommitténs arbete:

Var med och påverka
Prioriterade standarder inom geodata
Arbetar nu med 31 standarder
ISO 19159-4, Geographic information - Calibration and validation of remote sensing imagery sensors - Part 4: Space-borne passive microwave radiometers
EN ISO 19116, Geografisk information - Positioneringstjänster
ISO PRF 19162, Geografisk information - Textkodning för beskrivning av koordinatsystem
ISO 19170, Geographic information - Discrete global grid systems
19167, Geographic Information - The Application of ubiquitous public access for air quality information
EN ISO 19136-1, Geografisk Information - Geography Markup Language (GML) - Del 1: Grunder
ISO 19136-1, Geografisk Information - Geography Markup Language (GML) - Del 1: Grunder
ISO 19160-6, Addressing - Part 6: Digital interchange models
19168-1, Geographic information - Web feature services - Part 1: Core
ISO 19156, Geografisk information - Observationer och mätningar
ISO/TS 19163-2, Geografisk information - Modell och metoder för kodning av rasterdata - Del 2:
ISO 19131, Geografisk information - Specifikation av datamängder
ISO/TS 19130-3, Geografisk information - Modeller för geopositionering av data från sensorer - Del 3: Implementering med schema
ISO 22591, Space systems — Satellite-based service for a snowplow support system
ISO 19165-2, Geografisk information - Bevarande av digitala geodata och metadata - Del 2:
ISO/TR 19167, The Application of “Ubiquitous Public Access-to-Geographic Information” for Air Quality Information
ISO 19160-3, Addressering - Del 3: Kvalitet på adressinformation
ISO 19142, Geografisk information - Tjänstegränssnitt för geografiska objekt
ISO 19143, Geografisk information - Frågespråk för urval av geografiska objekt
ISO 19160-2, Addressing — Part 2: Good practices for address assignment schemes
ISO 19116, Geografisk information - Positioneringstjänster
ISO 19111-1, Geografisk information - Modell för att beskriva koordinatbaserade referenssystem - Del 1:
ISO 19161-1, Geographic information - Geodetic references - Part 1: The international terrestrial reference system (ITRS)
ISO 19166, Geographic information - BIM to GIS conceptual mapping (B2GM)
ISO/TS 19139-1, Geografisk information - Implementering med XML-schema - Del 1: Kodningsregler
ISO 19126, Geografisk information - Lexikon och register för begrepp
EN ISO 19126, Geografisk information - Begreppskatalog med register
EN ISO 19107, Geografisk information - Modell för att beskriva rumsliga aspekter
ISO/TS 19160-5, Adressering - Del 5:
ISO 19107, Geografisk information - Modell för att beskriva rumsliga aspekter
ISO 19164, Geographic Information - Registry Service
Visa fler Visa färre
Utgivet 92 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 4 arbetsgrupper
SIS/TK 323/AG 01, Handledning för datakvalitet
SIS/TK 323/AG 03, Metadata för Geodata
SIS/TK 323/AG 04, Bevarande av geografisk information
SIS/TK 323/AG 05, Vattensystem
Visa fler Visa färre
Deltagare 9 företag och organisationer
Bisnode Sverige AB, Hackås
Boverket, Karlskrona
Lantmäteriet, Gävle
Sjöfartsverket, Norrköping
SMHI, Norrköping
Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm
Trafikverket, Sundbyberg
Trimble Solutions Sweden AB, Västerås
ULI Geoforum Sverige, Hägersten
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 211, Geographic information/Geomatics
ISO/TC 211/WG 1, Framework and reference model
ISO/TC 211/WG 10, Ubiquitous public access
ISO/TC 211/WG 4, Geospatial services
ISO/TC 211/WG 6, Geospatial services
ISO/TC 211/WG 7, Information communities
ISO/TC 211/WG 9, Information management
CEN/TC 287, Geographic information
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Termdatabasen Ekvator
Utbildning och Seminarier
Nationella standarder och relevanta dokument under kommitténs ansvar

Ämnesområden

Informationsteknik, kontorsutrustning Astronomi, geodesi, geografi IT-tillämpningar Kodning av information


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Ny ordförande i det internationella sekretariatet!

Agneta Engberg

Sverige har en viktig roll när det gäller geodata. Sedan några år tillbaka leder Sverige, via SIS, det globala standardiseringsarbetet.

Totalt deltar 37 länder aktivt i det internationella standardiseringsarbetet och 29 länder är observationsländer. Nu får sekretariatet en ny ordförande när Agneta Engberg från Lantmäteriet tar över rodret. Denna vecka möts kommittén i Maribor, Slovenien. Totalt deltar 143 experter från 26 olika länder.

Geodatastandarder tillgängligörs kostnadsfritt

Flera standarder inom geodataområdet  ingår i vårt avtal med Lantmäteriet gällande förbetalda standarder. Följ länken och se om du omfattas av avtalet

Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt. 
 

Relevanta standarder för geodata- en vägledning

Geodata är data som beskriver företeelser och deras geografiska läge. Syftet med den här vägledningen är att hjälpa den som arbetar med geodata i Sverige genom att

  • orientera sig bland standarder för geodata och liknande dokumentation
  • få reda på hur standarder används och har använts

Standarder som ökar samhällsnyttan med geodata

är det övergripande mål som SIS/TK 323 Geodata samlades och tog fram.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Mats Åhlin

Mats Åhlin
Projektledare
+46855552053
mats.ahlin@sis.se

Andrea Lins

Andrea Lins
Projektassistent
+46855552282
andrea.lins@sis.se