Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 323

Geodata

Geodata, eller geografisk information, är information som behandlar företeelser som har en koppling till ett läge på jordytan. Informationen innehåller referenser till platser och områden som i sin tur är beskrivna med koordinater och geometriska former. Geodata kan visas som kartor men också användas på många andra sätt.

Världsstandarden ISO 19100 används för geodata. Den utgör grunden för det tekniska ramverk för geodata som används i Sverige.

SIS/TK 323 Geodata är knutpunkten för SIS olika kommittéer med geodatanknytning. Syftet är att att samordna behov av standardisering på geodataområdet. Kommittén tar även fram olika tekniska rapporter som stödjer utvecklingen av en nationell infrastruktur för geodata. Kommitténs uppgift är också att påverka utvecklingen av ISO 19100-standarden och att stödja svensk användning.

Mer information om kommitténs arbete:

Var med och påverka
Prioriterade standarder inom geodata
Arbetar nu med 40 standarder
ISO/TS 19163-2, Geographic information - Content components and encoding rules for imagery and gridded data - Part 1: Content model
ISO 19131, Geografisk information - Specifikation av datamängder
ISO/TS 19130-3, Geographic information - Imagery sensor models for geopositioning - Part 3: Implementation Schema
ISO 19111, Geografisk information - Modell för att beskriva koordinatbaserade referenssystem
ISO 22591, Space systems — Satellite-based service for a snowplow support system
ISO 19165-2, Geographic information - Preservation of digital data and metadata - Part 2: Content specifications for earth observation data and derived digital products
ISO 19115-1:2014/Amd 1, Geografisk information - Metadata - Del 1: Grunder - Tillägg 1
ISO 19112, Geografisk information - Modell för att beskriva icke koordinatbaserade referenssystem
EN ISO 19157:2013/A1, Geografisk information - Datakvalitet - Tillägg 1: Describing data quality using coverages
EN ISO 19115-1:2014/A1, Geografisk information - Metadata - Del 1: Grunder - Tillägg 1
EN ISO 19146, Geografisk information - Samordning av begrepp från olika tillämpningsområden
ISO/TR 19167, The Application of “Ubiquitous Public Access-to-Geographic Information” for Air Quality Information
ISO 19146, Geografisk information - Samordning av begrepp från olika tillämpningsområden
EN ISO 19136-2, Geografisk Information - Geography Markup Language (GML) - Del 2: Utökade scheman och kodningsregler
ISO 19101-2, Geografisk information - Referensmodell - Del 2: Bilddata
ISO 19150-4, Geografisk information - Ontologi - Del 4: Tjänsteontologi
ISO 19160-3, Addressering - Del 3: Kvalitet på adressinformation
ISO 19142, Geografisk information - Tjänstegränssnitt för geografiska objekt
ISO 19143, Geografisk information - Frågespråk för urval av geografiska objekt
ISO 19131, Geografisk information - Specifikation av datamängder
ISO 19160-2, Adressering - Del 2:
ISO 19123-2, Geografisk information - Schema för geometri och funktioner för yttäckande representation - Del 2: Implementering
ISO 19116, Geografisk information - Positioneringstjänster
ISO 19111-1, Geografisk information - Modell för att beskriva koordinatbaserade referenssystem - Del 1:
ISO 19157:2013/PRF Amd 1, Geografisk information - Datakvalitet - Tilläg 1: Beskrivning av datakvalitet för yttäckande representation
ISO 19161-1, Geographic information - Geodetic references - Part 1: The international terrestrial reference system (ITRS)
ISO 19166, Geographic information - BIM to GIS conceptual mapping (B2GM)
ISO 19159-3, Geografisk information - Kalibrering och validering av sensorer för fjärranalys av bilder - Del 3: SAR/InSAR
ISO 19127, Geografisk information - Geodetiska reigster
ISO/TS 19139-1, Geographic information - Metadata - XML schema implementation - Part 1:
ISO 19130-1, Geografisk information - Sensormodeller för positionering - Del 1: Grunder
EN ISO 19115-2, Geografisk information - Metadata - Del 2: Metadata för rasterdata
ISO 19126, Geografisk information - Lexikon och register för begrepp
EN ISO 19126, Geografisk information - Begreppskatalog med register
CEN ISO/TS 19139, Geografisk information - Metadata - implementering med XML-schema
ISO/TS 19160-5, Adressering - Del 5:
ISO 19165, Geographic information - Preservation of digital data and metadata
ISO 19107, Geografisk information - Modell för att beskriva rumsliga aspekter
ISO 19164, Geographic Information - Registry Service
SIS-TR 41:2017, Geodata - Nationell metadataprofil - specifikation och vägledning
Visa fler Visa färre
Utgivet 82 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 4 arbetsgrupper
SIS/TK 323/AG 01, Förvaltning
SIS/TK 323/AG 02, Utveckling
SIS/TK 323/AG 03, Metadata för Geodata
SIS/TK 323/AG 04, Arkivering av Geodata
Visa fler Visa färre
Deltagare 13 företag och organisationer
Bisnode Sverige AB, Hackås
Boverket, Karlskrona
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
Försvarsmakten, Stockholm
Lantmäteriet, Gävle
Naturvårdsverket, Stockholm
Sjöfartsverket, Norrköping
SMHI, Norrköping
Sveriges Geologiska Undersökning, Uppsala
Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm
Trafikverket, Sundbyberg
Trimble Solutions Sweden AB, Västerås
ULI Geoforum, Hägersten
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 211, Geographic information/Geomatics
ISO/TC 211/WG 1, Framework and reference model
ISO/TC 211/WG 10, Ubiquitous public access
ISO/TC 211/WG 4, Geospatial services
ISO/TC 211/WG 6, Geospatial services
ISO/TC 211/WG 7, Information communities
ISO/TC 211/WG 9, Information management
CEN/TC 287, Geographic information
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Termdatabasen Ekvator
Geodatastandardiseringens dag Mars 2017
Rapporter

Ämnesområden

Informationsteknik, kontorsutrustning Astronomi, geodesi, geografi IT-tillämpningar Kodning av information


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Geodatastandarder tillgängligörs kostnadsfritt

Flera standarder inom geodataområdet  ingår i vårt avtal med Lantmäteriet gällande förbetalda standarder. Följ länken och se om du omfattas av avtalet

Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt. 
 

Relevanta standard för geodata- en vägledning

Geodata är data som beskriver företeelser och deras geografiska läge. Syftet med den här vägledningen är att hjälpa den som arbetar med geodata i Sverige genom att

  • orientera sig bland standarder för geodata och liknande dokumentation
  • få reda på hur standarder används och har använts

Standarder som ökar samhällsnyttan med geodata

är det övergripande mål som SIS/TK 323 Geodata samlades och tog fram.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Mats Åhlin

Mats Åhlin
Projektledare
08-55552053
mats.ahlin@sis.se

Caroline Klementsson

Caroline Klementsson
Projektassistent

caroline.klementsson@sis.se