Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 28:2009

Geografisk information - Identifierare för geodata

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 28:2009

Geografisk information - Identifierare för geodata
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Teknisk rapport som är ett resultat av en utredning om krav på generering, kodning och hantering av identifierare för geodata.

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Omfattning
Denna tekniska rapport rekommenderar metoder för kodning, generering, registrering och annan hantering av gemensamma, beständiga identifierare för geodata inom nationell och europeisk infrastruktur för geodata. De identifierare som behandlas är i första hand sådana som kan användas för att referera företeelsers datarepresentation i datamängder som är tillgängliga för flera aktörer, till exempel genom datautbyte mellan dem.Andra typer av identifierare förklaras i sitt sammanhang men utan att några rekommendationer görs.Terminologi för området och referenser till de benämningar som används inom Inspire ingår.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 28:2009

Geografisk information - Identifierare för geodata
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Identifiers for geodata

Artikelnummer: STD-71388

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-10-05

Antal sidor: 24