Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19101-1:2014

Geografisk information - Referensmodell - Del 1: Grunder (ISO 19101-1:2014)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19101-1:2014

Geografisk information - Referensmodell - Del 1: Grunder (ISO 19101-1:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som ger en grund för vilka standarder som kan ingå i ISO 19100-serien och anger ett sätt att dela in dem utifrån vilken nivå som specificeras och vilken aspekt som specificeras. Specifikationsnivåerna avser specifikationer som kan omsättas i teknik (application), specifikationer för att göra sådana specifikationer (meta) och ännu mer abstrakta specifikationer (meta-meta). Aspekterna är innebörd (semantic), kodning (syntactic), tjänster (services) och tillvägagångssätt (procedural). Standarden vänder sig främst till den som arbetar med standardisering.

Revidering pågår.

Läs mer om standarden på ISO (Online Browsing Platform, OBP)

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Omfattning
This part of ISO 19101 defines the reference model for standardization in the field of geographic information. This reference model describes the notion of interoperability and sets forth the fundamentals by which this standardization takes place.Although structured in the context of information technology and information technology standards, this part of ISO 19101 is independent of any application development method or technology implementation approach.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19101-1:2014

Geografisk information - Referensmodell - Del 1: Grunder (ISO 19101-1:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Reference model - Part 1: Fundamentals (ISO 19101-1:2014)

Artikelnummer: STD-104659

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-11-23

Antal sidor: 64

Ersätter: SS-EN ISO 19101:2005