Standard Svensk standard · SS-ISO 19155-2:2018

Geografisk information - Arkitektur för platsidentifierare (PI) - Del 2: Länkning av platsidentifierare (PI) (ISO 19155-2:2017, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19155-2:2018

Geografisk information - Arkitektur för platsidentifierare (PI) - Del 2: Länkning av platsidentifierare (PI) (ISO 19155-2:2017, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som specificerar hur PI-länkar används för att peka ut andra sätt att identifiera samma plats. Dessa "andra sätt att identifiera" kan vara GML-kodade eller baserade på URL eller UUID.

Standarden visar också hur PI-länkar ska GML-kodas. Ett exempel där en PI pekar ut en annan identifierare i form av en GMLdefinition
av en punkt:

<PI_PlaceIdentifier gml:id="PI01">
     <rs>park-registry.net</rs>
     <value>Hibiya Park</value>
     <linkedPI xlink:href="http://sample.net/sample/jp13_park_centroids.xml#pt327"/>
</PI_PlaceIdentifier>

<!-- point instance from larger GML file (jp13_park_centroids.xml) -->
     <gml:Point gml:id="pt327" srsName="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326">
     <gml:coordinates>35.674393, 139.756522</gml:coordinates>
</gml:Point>

Läs mer om: Producera geodata - genom att samla in, bearbeta, koda och lagra dem

Omfattning
ISO 19155-2:2017 defines the following three mechanisms for linking Place Identifiers (PIs) (see ISO 19155) to features or objects existing in other encodings:
- Id attribute of a GML object (gml:id) as defined in ISO 19136;
- Universally Unique Identifier (UUID) as defined in IETF RFC 4122;
- Uniform Resource Locator (URL) as defined in IETF RFC 1738.
These PI linking mechanisms are enabled using xlink:href as defined in W3C XML Linking Language (XLink).
While the identifiers of these features or objects can sometimes identify a place, within the scope of this document, the identifiers of features or objects existing in other encoding domains are referred to conceptually as other identifiers.
This document further defines that when PIs are encoded, as specified in ISO 19155, using the Geography Markup Language (GML) (ISO 19136), they are linked using gml:id to other GML encoded features. The details of encoding GML instances using gml:id are specified in a normative annex.
Additional normative annexes define encodings for linking Place Identifiers to other identifiers using UUID and URL and present examples for their use.
ISO 19155-2:2017 is applicable to location-based services, linked open data, robotic assisted services and other application domains that require a relationship between PIs and objects in either the real or virtual world.
ISO 19155-2:2017 is not about creating a registry of Place Identifiers linked to specific features or objects, and support of linking mechanisms other than gml:id, UUID, and URL is out of the scope of this document.

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19155-2:2018

Geografisk information - Arkitektur för platsidentifierare (PI) - Del 2: Länkning av platsidentifierare (PI) (ISO 19155-2:2017, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Place Identifier (PI) architecture - Part 2: Place Identifier (PI) linking (ISO 19155-2:2017, IDT)

Artikelnummer: STD-80001435

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-02-22

Antal sidor: 48