Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19115-2:2019

Geografisk information - Metadata - Del 2: Datainhämtning och bearbetning (ISO 19115-2:2019)

Status: Gällande

Denna standard ingår i vårt avtal med Lantmäteriet gällande förbetalda standarder inom geodataområdet. Följ länken och se om du omfattas av avtalet Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt.  

Standard som kompletterar SS-EN ISO 19115-1:2014 med ett schema för beskrivning av insamling, digitalisering och annan bearbetning av material från fjärranalys och andra bildprocesser.

Revidering pågår med namnbyte till Extensions for acquisition and processing.

Läs beskrivningen i ISO/TC 211 Standards Guide

Läs mer om:  Beskriva geodata - så att andra kan utvärdera dem

Omfattning
This document extends ISO 19115-1:2014 by defining the schema required for an enhanced description of the acquisition and processing of geographic information, including imagery. Included are the properties of measuring systems and the numerical methods and computational procedures used to derive geographic information from the data acquired by them. This document also provides the XML encoding for acquisition and processing metadata thereby extending the XML schemas defined in ISO/TS 19115-3.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Metadata - Part 2: Extensions for acquisition and processing (ISO 19115-2:2019)

Artikelnummer: STD-80009955

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-02-18

Antal sidor: 72

Ersätter: SS-EN ISO 19115-2:2010