Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19115-2:2010

Geografisk information - Metadata - Del 2: Metadata för rasterdata (ISO 19115-2:2009)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 19115-2:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19115-2:2010

Geografisk information - Metadata - Del 2: Metadata för rasterdata (ISO 19115-2:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 349 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 349 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 158,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Lantmäteriet gällande förbetalda standarder inom geodataområdet. Följ länken och se om du omfattas av avtalet Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt.  

Standard som kompletterar SS-EN ISO 19115-1:2014 med ett schema för beskrivning av insamling, digitalisering och annan bearbetning av material från fjärranalys och andra bildprocesser.

Revidering pågår med namnbyte till Extensions for acquisition and processing.

Läs beskrivningen i ISO/TC 211 Standards Guide

Läs mer om:  Beskriva geodata - så att andra kan utvärdera dem

Omfattning
This part of ISO 19115 extends the existing geographic metadata standard by defining the schema required for describing imagery and gridded data. It provides information about the properties of the measuring equipment used to acquire the data, the geometry of the measuring process employed by the equipment, and the production process used to digitize the raw data. This extension deals with metadata needed to describe the derivation of geographic information from raw data, including the properties of the measuring system, and the numerical methods and computational procedures used in the derivation. The metadata required to address coverage data in general is addressed sufficiently in the general part of ISO 19115.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19115-2:2010

Geografisk information - Metadata - Del 2: Metadata för rasterdata (ISO 19115-2:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 349 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 349 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 158,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Metadata - Part 2: Extensions for imagery and gridded data (ISO 19115-2:2009)

Artikelnummer: STD-72281

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-02-01

Antal sidor: 56

Ersätter: SS-ISO 19115-2:2009

Ersätts av: SS-EN ISO 19115-2:2019