Beskriva geodata - så att andra kan utvärdera dem

En geodatamängds metadata beskriver egenskaper hos geodatamängden. Metadata kan användas för sökning efter lämpliga datamängder och för utvärdering av om en datamängd är lämplig att användas i ett visst sammanhang. Det finns även standarder för

I Sverige har en tillämpning av standarden lett till vad som kallas Nationell metadataprofil [TK 489 Nationell metadataprofil]. Det är en specifikation av vad som används för att beskriva datamängder i den svenska nationella infrastrukturen för geodata.

Datakvalitetsegenskaper enligt ISO 19157. Klicka på bilden för att se den i större format.