Kvalitetsstyrning geodata

Process för kvalitetsledning av dataproduktion inom GIS-området i enlighet med PDCA-hjulet.

Fritt efter ISO 8000-61

Kvalitetsledningsprocess:

Stödprocesser:

Läs mer om:

Planera
Styra och övervaka produktionsprocessen
Säkra kvalitet
Förbättra
Tillhandahålla datarelaterat stöd
Tillhandahålla resurser