Handledning för datakvalitet

Syftet med handledningen är att vara en ingång till att bättre förstå den internationella standarden för geodatakvalitet SS-EN ISO 19157:2013 Geografisk information – Datakvalitet. Med kvalitet menas hur väl krav och förväntningar uppfylls. ISO 19157 hjälper både producenter och användare av geodata att få ett gemensamt språk. Nyttan med standarder kommer när många gör lika.

Länkarna i detta avsnitt till ISO- och SIS-standarder leder till information som finns på www.sis.se.

Det har länge efterfrågats en handledning och svenska rekommendationer till standarden ISO 19157. Principen i denna handbok är att så långt som möjligt följa den standarden och dess svenska översättning. Detta bör ge större motivation för svenska användare till att vilja vara med och påverka den internationella standarden, om behov finns. Detta bör också bidra till att det blir tydligare vad som gäller.
Handledningen är framtagen av SIS/TK 323 Geodata, i en första version i november 2018, och med deltagande från ett flertal organisationer. Har du som användare av handledningen synpunkter eller kan bidra med egna exempel, kontakta gärna www.sis.se/tk323.

 

Läs mer om: