Specificera geodata - så att de kan produceras eller erbjudas

Att specificera geodata är att tala om hur datamängder ska vara beskaffade, vilka krav man kan ställa på dem och vad de kan användas till.

Dataprodukter

En dataprodukt är en "specificerad datamängd eller serie av datamängder som erbjuds eller efterfrågas".

Aktörer kring en dataprodukt

En dataproduktspecifikation behövs för att ange krav som styr hur datamängden ska produceras men den kan också användas för att tala om vilka datamängder som finns eller som kan produceras. Då specificerar den vilka krav som kan ställas på en datamängd, särskilt krav på olika  datakvalitetsegenskaper, uttryckt som tröskelvärden för datakvalitetsmått.

I praktiken kan datakvalitet handla om att dataproducenten klarar av att inge förtroende om sin produktionsförmåga och sitt kvalitetsarbete.

Det finns standarder och vägledningar för


Vad vill du göra?