Kvalitetsstyrning geodata - Planera

Sätta upp krav på data och mål för datakvalitetsarbetet. Skapa planer för att uppnå målen och utvärdera genomförandet av planerna. Processteget baseras på behov och förväntningar hos intressenter och användare internt och externt samt på utvärdering av förbättringsarbetet.

Fånga och förvalta krav på data – syftet är att samla information från intressenter och användare för att sätta upp krav på data. Analysera kraven och prioritera som underlag till strategi och plan. Till hjälp för att uttrycka krav på data finns standarden ISO 19 157 Datakvalitet.

Ta fram och förvalta kvalitetsstrategi – syftet är att ta fram mål för datakvalitet på lång sikt och aktiviteter/åtgärder för att uppnå dessa mål.

Ta fram och förvalta kvalitetspolicy, standarder och arbetssätt – syftet är att ta fram en kvalitetspolicy och besluta om standarder och arbetssätt till stöd för kvalitetsstrategin.

Planera och styra kvalitetsledningsarbetet – syftet är att definiera omfattning och detaljerade mål för datakvalitetsarbetet och ta fram en detaljerad kvalitetsledningsplan med resurser för att uppnå målen samt att leda genomförandet.

 

Läs mer om:
Kvalitetsstyrning geodata
→ Planera
Styra och övervaka produktionsprocessen
Säkra kvalitet
Förbättra
Tillhandahålla datarelaterat stöd
Tillhandahålla resurser


Planera