Arbetssätt - Ställa krav - Favoritmått

Vi har här sammanställt de olika kvalitetsmått inom geodata som vi vet används i Sverige. Vi vill gärna att du som också använder kvalitetmått hör av dig och bidrar till denna sammanställning. På detta sättet så kan vi gemensamt få en överblick på hur användningen ser ut.

Vill du bidra med information till sammanställningen är det enklaste sättet att skicka ett e-post meddelande till Fredrik Stenberg på SIS.

Vill du se hela tabellen använd länken i höger kolumn. Nedan ser du utdrag och förstoringar ur tabellen.

Använda kvalitetsmått inom kategori Fullständighet

Använda kvalitetsmått inom kategori Logisk konsistens

Använda kvalitetsmått inom kategori Lägesnoggrannhet

Använda kvalitetsmått inom kategori Tematisk noggrannhet