Kvalitetsstyrning geodata - Förbättra

Syftar till att åtgärda de prioriterade förbättringsåtgärderna genom korrigering av data och förbättring av processer.

Analysera grundorsaker och utveckla lösningar som kan säkra att avvikelser inte återupprepas för de prioriterade förbättringarna och i enlighet med kvalitetsstrategin.

Åtgärda systematiska fel i data – tvätta/korrigera långvariga avvikelser av olika kategorier och dokumentera vad som åtgärdats. Agera för att förebygga att felen kan upprepas.

Förbättra processen och utvärdera åtgärderna - föreslår och implementerar processförbättringar samt utvärderar effekten av åtgärderna på datakvaliteten och processens effektivitet.

   

Läs mer om:
Kvalitetsstyrning geodata
Planera
Styra och övervaka produktionsprocessen
Säkra kvalitet
→ Förbättra
Tillhandahålla datarelaterat stöd
Tillhandahålla resurser


Förbättra