Producera geodata - genom att samla in, bearbeta, koda och lagra dem

Produktion av geodata göras på många sätt, både i fält och som en förädling av befintliga geodata.

Insamling

De standarder som finns om insamling i fält är framför allt standarder för insamling av geodata med fjärranalysmetoder.

Det finns standarder för

Kodning och lagring

Geodata som produceras kan lagras i databaser och register och vid behov kodas och överföras eller lagras som filer.

Det finns standarder för

Ange läget som geodata

Geodata definieras som "data som beskriver företeelser inklusive deras geografiska läge". Geodata skapas genom att koppla ihop data om olika företeelser med data om deras läge.

För att ange lägen kan man ange koordinater, avstånd till referenspunkter eller adresser. För detta  behövs referenssystem eller adressystem. Referenssystem baseras på geometriska förhållanden medan

adressystem baseras på identifierade platser i ortnamnsförteckningar. Det finns standarder för: