Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19159-1:2015

Geografisk information - Kalibrering, validering och certifiering av fjärranalyssensorer och data - Del 1: Optiska sensorer (ISO/TS 19159-1:2014, IDT)

Status: Gällande

Teknisk specifikation som definierar hur bildsensorer för fjärranalys ska kalibreras och valideras. Den berör datainsamling i luften och rymden. 

Läs mer om: Producera geodata - genom att samla in, bearbeta, koda och lagra dem

Omfattning
This part of ISO 19159 defines the calibration and validation of airborne and spaceborne remote sensing imagery sensors. The term “calibration” refers to geometry, radiometry, and spectral, and includes the instrument calibration in a laboratory as well as in situ calibration methods. The validation methods address validation of the calibration information. This part of ISO 19159 also addresses the associated metadata related to calibration and validation which have not been defined in other geographic information International Standards. This part of ISO 19159 also addresses the associated metadata related to calibration and validation which have not been defined in other geographic information International Standards.

Ämnesområden

IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8017883

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-12-15

Antal sidor: 116