Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19159-1:2015

Geografisk information - Kalibrering, validering och certifiering av fjärranalyssensorer och data - Del 1: Optiska sensorer (ISO/TS 19159-1:2014, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19159-1:2015

Geografisk information - Kalibrering, validering och certifiering av fjärranalyssensorer och data - Del 1: Optiska sensorer (ISO/TS 19159-1:2014, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Teknisk specifikation som definierar hur bildsensorer för fjärranalys ska kalibreras och valideras. Den berör datainsamling i luften och rymden. 

Läs mer om: Producera geodata - genom att samla in, bearbeta, koda och lagra dem

Omfattning
This part of ISO 19159 defines the calibration and validation of airborne and spaceborne remote sensing imagery sensors.

The term “calibration” refers to geometry, radiometry, and spectral, and includes the instrument calibration in a laboratory as well as in situ calibration methods.

The validation methods address validation of the calibration information.

This part of ISO 19159 also addresses the associated metadata related to calibration and validation which have not been defined in other geographic information International Standards.

This part of ISO 19159 also addresses the associated metadata related to calibration and validation which have not been defined in other geographic information International Standards.

Ämnesområden

IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19159-1:2015

Geografisk information - Kalibrering, validering och certifiering av fjärranalyssensorer och data - Del 1: Optiska sensorer (ISO/TS 19159-1:2014, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Calibration and validation of remote sensing imagery sensors - Part 1: Optical sensors (ISO/TS 19159-1:2014, IDT)

Artikelnummer: STD-8017883

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-12-15

Antal sidor: 116