GUM

Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement

Standard som ger regler för att utvärdera och uttrycka mätosäkerhet.
Har även beteckningen ISO/IEC Guide 98-3:2008

Läs mer om GUM