Kvalitetsstyrning geodata - Säkra kvalitet

Syftar till att mäta datakvalitet och processprestanda. Fokus ligger här på det som inte har åtgärdats i den tidigare fasen ”Styra och övervaka produktionsprocessen”. Man utvärderar påverkan på användningen av data p.g.a. dessa ”långvariga” avvikelser.

Översyn av kvalitetsproblem – Identifierade avvikelser och andra kvalitetsproblem ses över och analyseras för få underlag för beslut om vilka mätningar som ska prioriteras i syfte att åstadkomma förbättringar av datakvaliteten och process.
Tillhandahålla mätningskriterier – bestäm målet med mätningarna och sätt upp mått och välj eller utveckla mätmetoder för detta. Till hjälp med detta finns standarden ISO 19157 Datakvalitet.

Mäta datakvalitet och processförmåga – Ta fram en mätplan och avsätt resurser och verktyg för arbetet. Genomför mätningen av datakvalitet, processprestanda och kundnöjdhet. Till hjälp med detta finns standarden ISO 19157 Datakvalitet.

Utvärdera mätresultaten och beskriva datakvaliteten – Utvärdera mätresultaten och den påverkan avvikelserna från uppsatta målvärden utgör på användningen av data. Utvärderingen är underlag för beslut om vilka förbättringsåtgärder som ska genomföras. Tillhandahålla aktuell beskrivning av datakvaliteten. Till hjälp med detta finns standarden ISO 19157 datakvalitet och ISO 19115 Metadata.

   

Läs mer om:
Kvalitetsstyrning geodata
Planera
Styra och övervaka produktionsprocessen
→ Säkra kvalitet
Förbättra
Tillhandahålla datarelaterat stöd
Tillhandahålla resurser


Säkra kvalitet