Kvalitetsstyrning geodata - Tillhandahålla resurser

Syftet är att organisera och leda de resurser som behövs för att genomföra arbetet i kvalitetsledningsprocessen

Styra och leda kvalitetsorganisationen – organisera och leda enheter, mötesforum eller grupper som finns med ansvar för dataförbättringsarbetet för att underhålla data eller dokument som relaterar till datakvalitet.

Kompetensutveckla medarbetare – Se till att medarbetare finns tillgängliga med rätt kompetens för datakvalitetsledningsprocessen.

   

Läs mer om:
Kvalitetsstyrning geografiska data
Planera
Styra och övervaka produktionsprocessen
Säkra kvalitet
Förbättra
Tillhandahålla datarelaterat stöd
→ Tillhandahålla resurser


Tillhandahålla resurser