Kvalitetsstyrning geodata - Tillhandahålla datarelaterat stöd

Syftet är att tillhandahålla IT-stöd för produktionen/förädlingen av data men även för styrning och övervakning av produktionsprocessen samt stöd för kontinuerlig förbättring av datakvaliteten.

Hantera dataarkitektur – Syftet är att specificera struktur och mening/begrepp för data som delas i olika applikationer och att möjliggöra tillhandahållandet av detta data

Hantera överföring av data – syftet är att säkra överensstämmelse av data med ursprungliga data (dataintegritet) och dataflödet i överföringar mellan olika applikationer eller databaser

Hantera tillgängliggörandet av data – för att säkra integriteten för strukturerade datatillgångar, förvalta tillgängligheten till data under dess livscykel, optimera prestanda

Hantera åtkomstsäkerhet av data - syftet är att säkra att endast behöriga ska ha tillgång till data

   

Läs mer om:
Kvalitetsstyrning geodata
Planera
Styra och övervaka produktionsprocessen
Säkra kvalitet
Förbättra
→ Tillhandahålla datarelaterat stöd
Tillhandahålla resurser


Tillhandahålla datarelaterat stöd