Arbetssätt - Mäta - Ordningsföljd vid kvalitetsundersökningar

Vid utvärdering av geodata kan ett fel eller en avvikelse påverka flera kvalitetskategorier.

Det är därför nödvändigt att fundera på i vilken ordning man gör kontrollerna för att undvika att kontrollera objekt som inte borde finnas i datamängden alternativt borde åtgärdas före kontroll. Man kan då undanta de objekt som inte borde föras vidare till nästa steg i kontrollerna. Exempelvis om man hittar objekt i en fullständighetskontroll som är övertaliga så behöver man inte kontrollera dem tematiskt då de faktiskt inte borde finnas i datamängden.

Den vanliga ordningen vid datakvalitetskontroller är

  1. Logisk konsistens – format
  2. Logisk konsistens – topologi, konceptuellt och domän
  3. Fullständighetbrist och fullständighet
  4. Noggrannhet – tematisk, läge och temporal

Se även bilden nedan och ”SS-EN ISO 19157:2013, Bilaga I” för ytterligare information.

Figur: Den normala ordningsföljden enligt SS-EN ISO 19157:2013, Bilaga I