Användarens behov och insamlingsmetoderna påverkar

Arbetet med att ställa krav på data börjar med att man som producent måste ta reda på vad användarna har för behov. Vad tänker de använda data till och hur matchar det vad producenten har möjlighet att leverera.

Figur: Exempel från Sjöfartsverket som visar kundens krav på produkten

Beroende på vilket behov användarna har, ställs olika krav på datakvalitet och vissa kvalitetsegenskaper har då större betydelse än andra för att nytta ska uppstå. Därför är det viktigt att det framgår vilken kvalitet data har och i vilket syfte det har framställts. Det är även bra om tänkt användningsområde finns dokumenterat och kommuniceras ut till användarna så att de kan bilda sig en uppfattning om data är användbara för deras syfte.

Insamlingsmetoden påverkar till stor del vilka krav som kan ställas på data. Om insamlingsmetoderna inte är tillräckligt noggranna för att uppnå det resultat som kraven ställer blir det omöjligt att uppfylla kvalitetskraven. Kraven och insamlingsmetoderna bör anpassas till syftet och användningsområdet så att slutprodukten kan bidra till önskad nytta i verksamheten.

Krav behövs i den egna insamlingsprocessen för att utföraren (dataleverantören) ska veta hur data ska samlas in, så att den utlovade kvaliteten på data kan uppnås, dvs så att användarens krav uppfylls.

I standarden SS-EN ISO 19131:2022 Dataproduktspecifikation beskrivs hur en dataprodukt bör specificeras. Dataproduktspecifikationen utgör grunden för att producera eller förvärva data. Dataproduktspecifikationen kan också hjälpa potentiella användare att utvärdera dataprodukten för att bestämma om produkten är lämplig att användas för tänkt användningsområde. I specifikationen ska kraven på datakvalitet beskrivas.