Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19131:2022

Geografisk information - Specifikation av datamängder (ISO 19131:2022)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19131:2022

Geografisk information - Specifikation av datamängder (ISO 19131:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som anger struktur och innehåll för dataproduktspecifikationer, alltså för hur de krav som ska kunna ställas på en geodatamängd eller en serie av geodatamängder ska uttryckas. Standarden anger ett schema för information som specificerar uppgifter som applikationsschema, referenssystem i tid och rum, datakvalitet, insamling och underhåll. Standarden gör det möjligt göra separata specifikationer som omfattar godtyckliga delar eller aspekter av en datamängd (specification scopes), exempelvis data av en viss objekttyp eller data om ett visst geografiskt område. I dataproduktspecifikationen ingår krav på datakvalitet. Själva datakvalitetsuppgifterna specificeras dock av en särskild standard, SS-EN ISO 19157.

Standarden vänder sig till den som vill definiera och erbjuda sina dataprodukter på ett enhetligt sätt och till den som vill ställa krav på geodata vid upphandling.
En handbok på svenska om användning av standarden har tagits fram SIS-TR 40.

Läs beskrivningen i Online Browsing Platform (OBP)

Läs mer om: Specificera geodata - så att de kan produceras eller erbjudas 

Omfattning
This document describes requirements for the specification of geographic data products, based upon the concepts of other International Standards in the ISO 19100 family of standards. It also provides guidance in the creation of data product specifications, so that they can be easily understood and fit for their intended purpose.
This document specifies XML encoding of data product specifications.
This document provides OWL representation of the underlying UML model. See Annex F.
This document is intended for use by data producers, data providers, service providers and potential users of data products.

Ämnesområden

IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19131:2022

Geografisk information - Specifikation av datamängder (ISO 19131:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Data product specifications (ISO 19131:2022)

Artikelnummer: STD-80039839

Utgåva: 2

Fastställd: 2022-12-12

Antal sidor: 100

Ersätter: SS-EN ISO 19131:2008/A1:2011 , SS-EN ISO 19131:2008