Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19131:2008

Geografisk information - Specifikation av datamängder (ISO 19131:2007)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN ISO 19131:2008/A1:2011
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19131:2008

Geografisk information - Specifikation av datamängder (ISO 19131:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 835 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 835 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 936 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Lantmäteriet gällande förbetalda standarder inom geodataområdet. Följ länken och se om du omfattas av avtalet Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt.  

Standard som anger struktur och innehåll för dataproduktspecifikationer, alltså för hur de krav som ska kunna ställas på en geodatamängd eller en serie av geodatamängder ska uttryckas. Standarden anger ett schema för information som specificerar uppgifter som applikationsschema, referenssystem i tid och rum, datakvalitet, insamling och underhåll. Standarden gör det möjligt göra separata specifikationer som omfattar godtyckliga delar eller aspekter av en datamängd (specification scopes), exempelvis data av en viss objekttyp eller data om ett visst geografiskt område. I dataproduktspecifikationen ingår krav på datakvalitet. Själva datakvalitetsuppgifterna specificeras dock av en särskild standard, SS-EN ISO 19157.

Standarden vänder sig till den som vill definiera och erbjuda sina dataprodukter på ett enhetligt sätt och till den som vill ställa krav på geodata vid upphandling.
En handbok på svenska om användning av standarden har tagits fram SIS-TR 40.

Revidering pågår.

Läs beskrivningen i ISO/TC 211 Standards Guide

Läs mer om: Specificera geodata - så att de kan produceras eller erbjudas 

Omfattning
This International Standard describes requirements for the specification of geographic data products, based upon the concepts of other ISO 19100 International Standards. It also provides help in the creation of data product specifications, so that they are easily understood and fit for their intended purpose.

Ämnesområden

IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19131:2008

Geografisk information - Specifikation av datamängder (ISO 19131:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 835 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 835 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 936 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-66091

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-04-21

Antal sidor: 56