Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 40:2015

Geografisk information - Tekniskt ramverk - Handbok för dataproduktspecifikation

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 40:2015

Geografisk information - Tekniskt ramverk - Handbok för dataproduktspecifikation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Lantmäteriet gällande förbetalda standarder inom geodataområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet. Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt.  

Denna tekniska rapport är en handbok som är tänkt att vara ett stöd för att börja använda SS-EN ISO 19131:2007, Geografiska information - Specifikation av datamängder.

Handboken

  • beskriver användningen av standarden för att ta fram dataproduktspecifikationer i form av dokument
  • ger exempel på sådana dataproduktspecifikationer
  • visar hur man bör avgränsa och beskriva en dataprodukt för att kunna ange de kvalitetskrav som ställts på den
  • ger en steg-för-steghandledning för att utarbeta dataproduktspecifikationer

Tanken med handboken är att förenkla för dem som vill komma igång med att beskriva sina, i första hand, befintliga datatillgångar. Det är värdefullt för alla aktörer på marknaden och gynnar arbetet med att förbättra datakvaliteten. Det är viktigare att komma igång med specifierandet än att försöka göra de perfekta specifikationerna som aldrig blir klara. Det som blir specifierat finns dokumenterat och kan sedan förbättras allt efterson. Handboken rekommenderar därför några utökningar till standarden och några förenklingar som kan underlätta arbetet med att komma igång med specifierandet och med det grundarbete som behövs för att lära känna sina produkter.

Som referens för att kunna ange datakvalitetsegenskaper och datakvalitetsmått datakvalitetsstandarden SS-EN ISO 19157:2013, Geografisk information - Datakvalitet.

Handboken har förbetalats av deltagarna i TK 323 Geodata, och kan därför laddas ned utan kostnad.

Läs mer om: Specificera geodata - så att de kan produceras eller erbjudas 

Omfattning
Denna tekniska rapport är en handbok som är tänkt att vara ett stöd för att börja använda SS-EN ISO19131:2007 Geografisk information - Specifikation av datamängder [1]. Handboken beskriver och exemplifierar användningen av standarden för att ta fram dataproduktspecifikat-ioner i form av dokument. Handboken visar även hur man bör avgränsa och beskriva en dataprodukt för att adekvat kunna beskriva de kvalitetskrav som ställs på den. Handboken tillhandahåller också en steg-för-steghandledning samt realistiska exempel på dataprodukt-specifikationer. Handboken kan till stora delar tillämpas utan tillgång till annan litteratur. För att kunna ange datakvalitets-egenskaper och datakvalitetsmått rekommenderas dock datakvalitetsstandarden ISO 19157 [7].

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 40:2015

Geografisk information - Tekniskt ramverk - Handbok för dataproduktspecifikation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Technical framework - Manual for data product specification

Artikelnummer: STD-8017694

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-12-03

Antal sidor: 132

Ersätter: SIS-TR 40:2012