Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19131:2008/A1:2011

Geografisk information - Specifikation av datamängder - Tillägg 1: Krav gällande införandet av applikationsscheman och objekttypskataloger samt hantering av yttäckande representation i applikationsscheman (ISO 19131:2007/Amd 1:2011)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 19131:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19131:2008/A1:2011

Geografisk information - Specifikation av datamängder - Tillägg 1: Krav gällande införandet av applikationsscheman och objekttypskataloger samt hantering av yttäckande representation i applikationsscheman (ISO 19131:2007/Amd 1:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Lantmäteriet gällande förbetalda standarder inom geodataområdet. Följ länken och se om du omfattas av avtalet Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt.  

En dataproduktspecifikation använder man för att ställa krav på en datamängd som man själv eller någon annan ska producera. Kraven kan t.ex. gälla att ett visst applikationsschema ska följas eller lägen ska anges med en viss noggrannhet. Detta tillägg till SS-EN ISO 19131 anger tydligare krav på hur applikationsscheman och objekttypskataloger ska specificeras, särskilt när det gäller s.k. yttäckande representaton.

Ämnesområden

IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19131:2008/A1:2011

Geografisk information - Specifikation av datamängder - Tillägg 1: Krav gällande införandet av applikationsscheman och objekttypskataloger samt hantering av yttäckande representation i applikationsscheman (ISO 19131:2007/Amd 1:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Data product specifications - Amendment 1: Requirements relating to the inclusion of an application schema and feature catalogue and the treatment of coverages in an application schema (ISO 19131:2007/Amd 1:2011)

Artikelnummer: STD-81906

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-10-24

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-EN ISO 19131:2008

Ersätts av: SS-EN ISO 19131:2022