Krav per datakvalitetsegenskap

Den modell för datakvalitet som ska användas enligt ISO 19157 omfattar datakvalitetsegenskaperna i figuren nedan. Datakvalitetsegenskaperna har grupperats i sex kategorier.

Figur: Översikt av datakvalitetsegenskaper. Kategorierna är färgade med brunt. De datakvalitetsegenskaper som går att kontrollera maskinellt är färgade i grönt, medan övriga har gul färg.

Figuren ovan visar alla datakvalitetsegenskaper som beskrivs i ISO 19157. Från dessa väljer man de egenskaper, dels de som passar för datamängden och dels de man har möjlighet att kontrollera eller bedöma.