Arbetssätt - Mäta - Roller och kompetenser

I tabellen nedan har ett försök gjorts att övergripande beskriva de aktiviteter, roller och kompetenser som behövs för att en organisation ska kunna arbeta med datakvalitetskontroller för de dataprodukter som tillhandahålls. Det behövs olika kompetenser för olika delar av arbetet och det är en fördel om man har en del kompetens inom statistikområdet samt kan tolka och förstå formler och beräkningar som behövs för att kunna redovisa resultaten på ett förståeligt (och standardiserat) sätt.

Tabell: Övergripande tabell med exempel på roller och kompetenser för olika aktiviteter