Om kvalitetsstandarder

Med kvalitet menas hur väl krav och förväntningar uppfylls. Många känner till ISO 9000, som är den internationella standarden för kvalitet, och som gäller för alla sammanhang. För geodata är ISO 19157 den internationella standarden för datakvalitet som hjälper både producenter och användare av geodata att få ett gemensamt språk.

Länkarna i detta avsnitt till ISO- och SIS-standarder leder till information som finns på www.sis.se.