Kvalitetskrav enligt SS-EN ISO 19157 - Datakvalitet

Denna standard beskriver hur man anger kvalitetskrav. Kraven anges per datakvalitetsegenskap samt lämpliga mått för utvärderingen och en acceptansnivå för kraven, dessutom den omfattning som kravet gäller för.

Figur: Kraven på data uttrycks med dessa parametrar