Arbetssätt och steg i datakvalitetsarbetet

Denna del av vår handledning är inte färdigställd men vi kommer att fylla på med mer information om de olika delarna som vi vill beskriva. Vi kommer att beskriva datakvalitetsarbetet som en process, även fast det kan vara olika personer inblandade i olika delar av processen.

Processen kommer då bestå av flera steg

1. Ställa krav och sätta mått
    - Användarens behov och insamlingsmetoderna påverkar
    - Kvalitetskrav enligt SS-EN ISO 19157 - Datakvalitet
        - Krav per datakvalitetsegenskap
        - Att formulera krav och sätta mått
        - Översikt över mått i standarden
        - Acceptansnivå på uppfyllelse av krav
        - Datakvalitetsomfattningar och krav
    - Exempel på krav med mått
    - Favoritmått
    - Hantering av krav på Aktualitet

2. Mäta
    - Roller och kompetenser
    - Ordningsföljd vid kvalitetsundersökningar
    - Samband och förhållandet mellan olika kvalitetskategorier
    - Mätmetoder
        - Frekvens för mätning
        - Urval vid mätning

3. Redovisa
    - Redovisa datakvalitet i metadata
    - Förenkla tolkningen av kvaliteten för användarna

För varje delmoment har vi försökt kortfattat beskriva lite om vad vi ser att ett sådant steg innehåller och någon tanke kring respektive innehållsdel.