Tillämpa geodata - för lägesbaserade tjänster

Lägesbaserade tjänster är tjänster som tillsammans med andra geodata utnyttjar aktuella läget hos företeelser för att planera och navigera.

Det finns standarder för