Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19133:2007

Geografisk information - Lägesbaserade tjänster för spårning och navigering (ISO 19133:2005)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19133:2007

Geografisk information - Lägesbaserade tjänster för spårning och navigering (ISO 19133:2005)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som baseras på SS-EN ISO 19132 och som specificerar tjänster för att finna rutter och att navigera mellan två punkter och att även ta med i beräkningen om förhållandena förändras på den valda rutten, eller näraliggande vägar. Standarden förklarar även hur man underhåller en databas som stödjer denna tillämpning. Standarden innehåller scheman med klasser.

Standarden vänder sig till utvecklare av sådana lägesbaserade tjänster.

Läs mer om standarden på ISO (Online Browsing Platform, OBP)

Läs mer om: Tillämpa geodata - för lägesbaserade tjänster

Omfattning
This International Standard describes the data types, and operations associated with those types, for the implementation of tracking and navigation services. This International Standard is designed to specify web services that can be made available to wireless devices through web-resident proxy applications, but is not restricted to that environment.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19133:2007

Geografisk information - Lägesbaserade tjänster för spårning och navigering (ISO 19133:2005)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Location-based services - Tracking and navigation (ISO 19133:2005)

Artikelnummer: STD-60466

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-04-12

Antal sidor: 160

Ersätter: SS-ISO 19133:2006