Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19132:2008

Geografisk information - Lägesbaserade tjänster - referensmodell (ISO 19132:2007)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19132:2008

Geografisk information - Lägesbaserade tjänster - referensmodell (ISO 19132:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som definierar och beskriver ett ramverk för lägesbaserade tjänster (Locaction Based Services).
Ramverket tar upp:

  • aktörer, exempelvis de som tillhandahåller data, tjänster, innehåll och platsinformation
  • tjänstetyper, som ruttplanering, lägesbestämning, navigering och karttjänster
  • mekanismer som rättighetshantering, händelsehantering och notifiering

Standarden innehåller begrepp och definitioner och ett schema för relationer dem emellan och med andra standarder.
Standarden vänder sig till utvecklare av positioneringstjänster.

Läs mer om standarden på ISO (Online Browsing Platform, OBP)

Läs mer om: Tillämpa geodata - för lägesbaserade tjänster

Omfattning
This International Standard defines a reference model and a conceptual framework for location-based services (LBS), and describes the basic principles by which LBS applications may interoperate. This framework references or contains an ontology, a taxonomy, a set of design patterns and a core set of LBS service abstract specifications in UML. This International Standard further specifies the framework's relationship to other frameworks, applications and services for geographic information and to client applications.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19132:2008

Geografisk information - Lägesbaserade tjänster - referensmodell (ISO 19132:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Location-based services - Reference model (ISO 19132:2007)

Artikelnummer: STD-67172

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-09-08

Antal sidor: 112