Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19134:2008

Geografisk information - Lägesbaserade tjänster för ruttplanering vid användning av olika transportmedel (ISO 19134:2007)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19134:2008

Geografisk information - Lägesbaserade tjänster för ruttplanering vid användning av olika transportmedel (ISO 19134:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som baseras på SS-EN ISO 19132 och som specificerar tjänster för hur man finner den lämpligaste rutten när man använder olika typer av transportmedel.
Standarden innehåller scheman med klasser.
Standarden vänder sig till utvecklare av sådana lägesbaserade tjänster.

Läs mer om standarden på ISO (Online Browsing Platform, OBP)

Läs mer om: Tillämpa geodata - för lägesbaserade tjänster

Omfattning
This International Standard specifies the data types and their associated operations for the implementation of multimodal location-based services for routing and navigation. It is designed to specify web services that may be made available to wireless devices through web-resident proxy applications, but is not limited to that environment.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19134:2008

Geografisk information - Lägesbaserade tjänster för ruttplanering vid användning av olika transportmedel (ISO 19134:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Location-based services - Multimodal routing and navigation (ISO 19134:2007)

Artikelnummer: STD-67068

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-08-22

Antal sidor: 52